Vườn quốc gia Pù Mát tuyển dụng

Vườn quốc gia Pù Mát tuyển dụng 03 viên chức, cụ thể như sau:

1 viên chức làm việc tại Trạm Quản lý bảo vệ rừng thuộc Hạt kiểm lâm Pù Mát;

1 viên chức làm việc tại Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế;

1 viên chức là việc tại phòng Hành chính – Tổng hợp;

Các ứng viên có có thể liên hệ ông phòng Hành chính – Tổng hợp để biết thêm chi tiết và nộp hồ sơ ứng tuyển

Thời hạn nộp Hồ sơ đến hết ngày 10/12/2021.

Số điện thoại liên hệ: 0965.956.767 – Ông Lê Xuân Linh (Liên hệ trong giờ hành chính).