Vườn quốc gia Pù Mát tuyển dụng 2022

Vườn quốc gia Pù Mát tuyển dụng 02 viên chức, cụ thể như sau:
– 2 viên chức làm việc tại Trạm Quản lý bảo vệ rừng thuộc Vườn quốc gia Pù Mát.
HÌnh thức tuyển dụng: Xét tuyển
Các ứng viên có có thể liên hệ ông phòng Hành chính – Tổng hợp để biết thêm chi tiết và nộp hồ sơ ứng tuyển
Thời hạn nộp Hồ sơ đến hết ngày 10/10/2022.
Số điện thoại liên hệ: 0965.956.767 – Ông Lê Xuân Linh (Liên hệ trong giờ hành chính).