VQG Pù Mát tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội công đoàn cơ sở Vườn quốc gia Pù Mát nhiệm kỳ 2023 -2028 nhằm kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được và những hạn chế, yếu kém, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện  Nghị quyết Đại hội; Xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của Công đoàn cơ sở và bầu ra Ban Chấp hành công đoàn (BCHCĐ) khóa mới để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.

Nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Cơ quan và BCHCĐ ngành Nông nghiệp và PTNT Nghệ An, sự nỗ lực của BCHCĐ cơ sở nên các chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 -2022 cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra; trong đó có các kết quả đáng chú ý trong nhiệm kỳ vừa qua là:

Tập thể cán bộ đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn đơn vị đã đoàn kết, đồng lòng, vượt qua khó khăn, nhất là trong thời gian 02 năm đại dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp trong toàn xã hội; Các đoàn viên, công chức, viên chức thường xuyên được tham gia nghiên cứu, học tập, tiếp thu và nghe phổ biến kịp thời, đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến chế độ, chính sách, quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ Công đoàn đã được nâng cao đáng kể. Hưởng ứng và tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước có hiệu quả thiết thực, nhất là các phong trào lao động giỏi, phong trào “Xanh- sạch – đẹp, bảo đảm vệ sinh an toàn lao động”; phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; phong trào “Văn nghệ, thể thao, khỏe để bảo vệ rừng, bảo vệ tổ quốc”.

Quyền và lợi ích của đoàn viên Công đoàn trong đơn vị được đảm bảo, đời sống tinh thần và vật chất từng bước được nâng cao, nội bộ đoàn kết tốt.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội đồng chí Trần Xuân Cường, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc VQG Pù Mát biểu dương và ghi nhận đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của BCHCĐ và toàn thể đoàn viên. Kết quả đó đã góp phần củng cố, nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn, đóng góp quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, trên cơ sở đó hàng năm nhiều cá nhân, tập thể trạm quản lý bảo vệ rừng, Hạt Kiểm lâm, các phòng chuyên môn đã được các cấp có thẩm quyền ghi nhận tặng thưởng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng. Đồng thời, đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị BCHCĐ khóa mới cần tập trung khắc phục trong thời gian tới.

Đồng chí Trần Xuân Cường, Bí thư Đảng ủy,
Giám đốc VQG Pù Mát phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Tham dự Đại hội, đồng chí Phú Văn Lĩnh, Chủ tịch Công đoàn ngành NN&PTNT đã đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được của Công đoàn VQG Pù Mát trong nhiệm kỳ vừa qua. Công đoàn VQG Pù Mát đã có nhiều hoạt động: tăng gia sản xuất, nhiều mô hình sáng kiến hay, vệ sinh an toàn lao động đã làm rất tốt; Về công tác thi đua khen thưởng đã có nhiều tập thể, cá nhân được các cấp tặng giấy khen, bằng khen, huân chương. Đồng chí cũng đề nghị trên cơ sở đánh giá về những hạn chế trong nhiệm kỳ qua, BCHCĐVQG Pù Mát nhiệm kỳ mới cần tiếp tục nghiên cứu, phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước trong đơn vị; tăng cường học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tích cực tham gia các phong trào, các hoạt động lớn do Công đoàn cấp trên phát động, tổ chức; chỉ đạo phát động các phong trào phù hợp với điều kiện đơn vị…

Đồng chí Phú Văn Lĩnh, Chủ tịch Công đoàn Ngành NN&PTNN Nghệ An
phát biểu chúc mừng và chỉ đạo tại Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu đã tín nhiệm bầu ra BCHCĐ Vườn quốc gia Pù Mát nhiệm kỳ 2023-2028 gồm có 07 đồng chí. Đồng chí Lưu Trung Kiên, Phó Giám đốc VQG Pù Mát được BCHCĐ khóa mới bầu làm Chủ tịch Công đoàn cơ sở VQG Pù Mát nhiệm kỳ 2023-2028. BCHCĐ cũng đã bầu Phó Chủ tịch Công đoàn, bầu Ủy ban Kiểm tra Công đoàn và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội bầu 02 đồng chí đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Công đoàn Ngành NN&PTNT Nghệ An, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đoàn viên Công đoàn VQG Pù Mát bỏ phiếu bầu BCHCĐ nhiệm kỳ 2023-2028

 

Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở VQG Pù Mát nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội

Trên cơ sở kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, ý kiến thảo luận, tham luận của các đại biểu, định hướng chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới, kết thúc chương trình Đại hội. Đại hội đã nhất trí 100% biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội để tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ 2023-2028./.

Bài và ảnh: VQG Pù Mát