CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN VƯỜN QUỐC GIA PÙ MÁT

ẢnhNameDung lượngNgày
Thumb ThongBao-06_HDTD4_1_2024.pdf ThongBao 06.HDTD4.1.2024.pdf application/pdf

Thông báo số 06/TB-HĐTD ngày 4/1/2024 của Hội đồng Tuyển dụng viên chức VQG Pù Mát về Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức của Vườn quốc gia Pù Mát năm 2023

Open Download Copy Link 1.5 MB 8 Tháng Một, 2024
1.5 MB8 Tháng Một, 2024
Thumb QD05_Tuyendung2023.pdf Quyết định 05/QĐ-VQG Phê duyệt kết quả tuyển dụng Viên chức 2023 application/pdf

Quyết định số 05/QĐ-VQG ngày 03/01/2024 của VQG Pù Mát về phê duyệt Kết quả truyển dụng viên chức của Vườn quốc gia Pù Mát 2023

Open Download Copy Link 1.32 MB 8 Tháng Một, 2024
1.32 MB8 Tháng Một, 2024
Thumb D05_QD-174-Chuyen-hang-Khu-BTTN-Pu-Mat-tinh-Nghe-An-thanh-VQG-Pu-Mat.pdf Quyết định số 174/2001/QĐ-TTg ngày 8/11/2001 application/pdf

Quyết định số 174/2001/QĐ-TTg ngày 8/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển hạng Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Mát tỉnh Nghệ An thành Vườn quốc gia Pù Mát

Open Download Copy Link 568.76 KB 6 Tháng Tư, 2018
568.76 KB6 Tháng Tư, 2018
Thumb QD-2150-Thanh-lap-Khu-BTTN-Pu-Mat.pdf Quyết định 2150/QD.UB về việc Thành lập Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Mát application/pdf

Quyết định số 2150/QD.UB ngày 21/5/1997 của UBND tỉnh Nghệ An về việc thành lập khu bảo tồn thiên nhiên Pù Mát

Open Download Copy Link 716.19 KB 23 Tháng Ba, 2018
716.19 KB23 Tháng Ba, 2018

4