Thông báo tuyển dụng viên chức

Vườn quốc gia Pù Mát thông báo tuyển dụng Viên chức như sau:
1. Số lượng người làm việc cần tuyển: 05 người.
2. Vị trí việc làm cần tuyển: Làm việc tại Trạm Quản lý bảo vệ rừng trực thuộc Hạt Kiểm lâm, Vườn quốc gia Pù Mát.
3. Tiêu chuẩn, điều kiện, trình độ của thí sinh đăng ký dự tuyển:
Công dân Việt Nam, là nam giới, tuổi đời dưới 35 tuổi, có sức khoẻ tốt, không nghiện ma tuý, không có dị tật ngoại hình, không mắc các bệnh xã hội; không trong thời gian bị tạm giam, tạm giữ hoặc thi hành án.
– Yêu cầu trình độ chuyên môn:
+ Đại học các ngành: Lâm nghiệp; Lâm học; Quản lý tài nguyên rừng; Quản lý tài nguyên và môi trường; Khoa học môi trường; Sinh học; Luật.
4. Thời hạn, địa chỉ và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, số điện thoại di động hoặc cố định của cá nhân, bộ phận được phân công tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển.
– Thời hạn: Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của Vườn quốc gia Pù Mát và thông báo niêm yết công khai tại văn phòng Vườn quốc gia Pù Mát.
– Địa chỉ và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:
+ Địa chỉ: Văn phòng Vườn quốc gia Pù Mát, thôn Tiến Thành, xã Chi Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An.
+ Địa điểm: Phòng Hành chính – Tổng hợp.
+ Điện thoại liên lạc của người được phân công tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 0965956767 (ông Lê Xuân Linh – Trưởng phòng).
– Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.
Thông tin chi tiết trong văn bản đính kèm!