Thông báo triệu tập thí sinh tham gia xét tuyển vòng 2

Hội đồng tuyển dụng viên chức Vườn quốc gia Pù Mát năm 2022 thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển phỏng vấn (vòng 2) và kế hoạch tổ chức phỏng vấn thì sinh dự tuyển.
– Danh sách thí sinh (xem trong file đính kèm)
– Kế hoạch tổ chức phỏng vấn:
+ Thời gian: Dự kiến trong thời gian từ ngày 25/10/2022 đến 26/10/2022
+ Địa điểm: Văn phòng VQG Pù Mát – xã Chi Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An.
+ Nội dung: Phỏng vấn kiến thức, kỹ năng chuyên ngành theo vị trí dự tuyển.
+ Hình thức: Phỏng vấn.
Đề nghị các thí sinh có tên trong danh sách bố trí thời gian để tham gia xét tuyển vòng 2 đúng theo kế hoạch.