Tag Archives: sinh học

Hàng ngàn học sinh vùng đệm tham gia sự kiện “Tự hào Pù Mát”

Chuỗi sự kiện bảo tồn “Tự hào Pù Mát” đã được triển khai thành công cho học sinh và giáo viên thuộc 16 trường học của huyện Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương. Thông qua chuỗi sự kiện học sinh được tìm hiểu về da dạng thiên nhiên, động vật hoang dã Pù Mát, đa dạng cộng đồng văn hoá sống tại vùng đệm VQG Pù Mát và những mối nguy hại mà thiên nhiên và động vật hoang dã đang phải đối mặt.