Tag Archives: moon bear

Chuyển giao 02 cá thể Gấu ngựa cho Trung tâm cứu hộ gấu Tam Đảo

Ngày 04/01/2023, Vườn quốc gia Pù Mát đã tiến hành bàn giao hai cá thể gấu ngựa cho Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam, tỉnh Vĩnh Phúc.