Tag Archives: kỹ năng

Tập huấn Sơ cấp cứu cho cán bộ kiểm lâm Vườn quốc gia Pù Mát

Ngày 30/5/2023, tổ chức FFI đã hỗ trợ mở lớp tập huấn các kỹ năng Sơ cấp cứu cho cán bộ kiểm lâm, các thành viên của nhóm bảo vệ rừng cộng đồng, thành viên nhóm phản ứng nhanh chống xung đột voi – người.