Tag Archives: hoang dã

Mở rộng Chương trình Giáo dục bảo tồn thiên nhiên và động vật hoang dã cho ba huyện vùng đệm Vườn quốc gia Pù Mát

Con Cuông, ngày 22 tháng 9 năm 2023 – Vườn quốc gia Pù Mát, Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam (Save Vietnam’s Wildlife – SVW) phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Con Cuông, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Anh Sơn, Phòng Giáo dục và Đào tại huyện Tương Dương đã tổ chức thành công hội thảo khởi động Chương trình Giáo dục bảo tồn thiên nhiên và động vật hoang dã Vườn quốc gia Pù Mát, giai đoạn 2023 – 2025.