Tag Archives: FFI

Tập huấn Sơ cấp cứu cho cán bộ kiểm lâm Vườn quốc gia Pù Mát

Ngày 30/5/2023, tổ chức FFI đã hỗ trợ mở lớp tập huấn các kỹ năng Sơ cấp cứu cho cán bộ kiểm lâm, các thành viên của nhóm bảo vệ rừng cộng đồng, thành viên nhóm phản ứng nhanh chống xung đột voi – người.

Vườn quốc gia Pù Mát tổ chức Hội nghị “Pù Mát và những người bạn”

Vườn quốc gia Pù Mát đã phối hợp với tổ chức bảo tồn động, thực vật hoang dã Quốc tế (FFI) tổ chức hội nghị “Pù Mát và những người bạn”. Với sự tham gia của gần 30 đại biểu đến từ Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã (SVW), Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (WWF-Việt Nam), Chương trình bảo tồn rùa châu Á (ATP), Tổ chức động thực vật quốc tế FFI, Tổ chức Re-Wild, Đại học Marryland, cùng lãnh đạo các Phòng ban, Hạt Kiểm lâm VQG Pù Mát.