Tag Archives: bolikhamsai

Đoàn Sở Nông – Lâm nghiệp tỉnh Bô-Ly-Khăm-Xay thăm và làm việc tại VQG Pù Mát

Từ ngày 19 – 22/09/2023, đoàn công tác Sở Nông – Lâm nghiệp tỉnh Bô-Ly-Khăm-Xay do đồng chí Sỏn Xay Phôm Mạ Vông – Phó giám đốc Sở Nông – Lâm nghiệp – làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Vườn quốc gia Pù Mát. Cùng đi với đoàn có các đại diện của Sở Ngoại giao tỉnh Bô-Ly-Khăm-Xay, tổ chức WCS Laos, đại diện nhà máy thủy điện Nam Ngiep 1.

Đoàn công tác VQG Pù Mát thăm và làm việc với Sở Nông – Lâm nghiệp tỉnh Bolikhamsai, CHDCND Lào

Từ ngày 18/12/2022 đến ngày 20/12/2022, đoàn công tác của Vườn quốc gia Pù Mát do Đồng chí Lưu Trung Kiên – Phó giám đốc dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với Sở Nông – Lâm nghiệp tỉnh Bolikhamsai, CHDCND Lào nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quản lý bảo tồn […]