Tag Archives: bảo vệ rừng

Ra mắt nhóm nòng cốt tuyên truyền bảo vệ rừng Pù Mát

Ngày 19/10/2023, Vườn quốc gia Pù Mát, Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam (SVW) tổ chức Chương trình tập huấn cho các thành viên thuộc Nhóm nòng cốt tuyên truyền bảo vệ rừng Pù Mát.