Sử dụng Công cụ Theo dõi Hiệu quả Quản lý tại Vườn quốc gia Pù Mát

Từ ngày 30/3 – 31/03/2022, FFI phối hợp với Ban quản lý Vườn quốc gia Pù Mát (VQGPM) tổ chức Hội nghị đánh giá hiệu quả quản lý tại VQGPM sử dụng Công cụ Theo dõi Hiệu quả Quản lý – Phiên bản 4 (METT-4).
Hội nghị có sự tham gia của hơn 80 đại biểu đến từ VQGPM, 8 xã vùng đệm, Hạt kiểm lâm, Ban quản lý Rừng phòng hộ, công ty Lâm nghiệp trên địa bàn giáp ranh với VQGPM và Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã Việt Nam (SVW). Các đại biểu đã sử dụng bộ công cụ METT4 để đánh giá hiệu quả quản lý của VQGPM, đưa ra các giải pháp và lập kế hoạch sơ bộ nhằm giúp vườn nâng cao hiệu quả quản lý của Vườn quốc gia Pù Mát. Thông qua hội nghị các cán bộ của Vườn quốc gia Pù Mát và các đại biểu đã được tìm hiểu và thực hành bộ công cụ để từ đó áp dụng để theo dõi và đánh giá hiệu quả quản lý tại vườn trong những năm tiếp theo. Để trả lời được các câu hỏi đánh giá và có kết quả tốt nhất từ việc áp dụng METT4, ban quản lý Vườn quốc gia Pù Mát cần chuẩn bị và có kế hoạch, dữ liệu đầu vào. Trong đó cần có phương án quản lý rừng bền vững, vị trí, tọa độ các khu vực được bảo vệ, kế hoạch quản lý, bảo vệ và phát triển rừng hàng năm, kế hoạch ngân sách hàng năm, các quỹ bổ sung khác và nguồn lực từ các dự án, văn bản pháp luật và quy định được ban hành có liên quan đến khu vực được quản lý và bảo vệ, báo cáo về nghiên cứu và giám sát, hoạt động quản lý bảo vệ rừng hàng năm.
Công cụ theo dõi hiệu quả quản lý (Management Effectiveness Tracking Tool (METT) là hệ thống tự đánh giá, giúp các ban quản lý rừng phân tích nguy cơ và thu thập thông tin về tình trạng, xu hướng tại các khu vực cần bảo vệ. Từ đó đề xuất những giải pháp cải thiện công tác quản lý để duy trì, nâng cao độ che phủ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ những loài động, thực vật có nguy cơ bị đe dọa ở Việt Nam.
Phiên bản đầu tiên của METT được WWF phối hợp với Ngân hàng Thế giới phát triển vào năm 2002, cách tiếp cận là dạng bảng câu hỏi. Phiên bản này trở thành công cụ phổ biến, sử dụng tại hơn 2.500 khu bảo vệ có diện tích hơn 4,2 triệu km2, ở ít nhất 127 quốc gia. METT phiên bản thứ 4 (METT4) được cải tiến và giới thiệu vào cuối năm 2020, với phương thức sử dụng đơn giản và dễ tiếp cận hơn.
 Bộ công cụ này được thiết kế trên phần mềm Microsoft Excel để thu thập thông tin tổng hợp về hiện trạng quản lý rừng, đánh giá chi tiết 14 nhóm các mối đe dọạ, những nguy cơ mà khu vực rừng đang gặp phải (từ phát triển nông nghiệp, hạ tầng, biến đổi khí hậu đến văn hóa xã hội và quản trị), cùng với 38 lĩnh vực, vấn đề liên quan đến nhân sự, nghiên cứu khoa học, phát triển sinh kế và du lịch…
Bài và Ảnh: FFI và VQG Pù Mát