Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thành công đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Vườn quốc gia Pù Mát

 Thực hiện Công văn số 277-CV/ĐU ngày 23/3/2022 của Đảng ủy Vườn quốc gia Pù Mát về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng uỷ Vườn quốc gia Pù Mát nhiệm kỳ 2022 -2025. Từ ngày 18/7/2022 đến ngày 20/7/2022, các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Vườn quốc gia Pù Mát bao gồm Chi bộ Tổng hợp, Chi bộ Khoa học Chi bộ Hạt Kiểm lâm đã lần lượt tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2025. Tham dự và chỉ đạo các đại hội có các đồng chí Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy Vườn quốc gia Pù Mát và Đại diện Ban chấp hành Đảng bộ huyện Con Cuông.

Đồng chí Lê Anh Tuấn – Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Vườn quốc gia Pù Mát

phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Chi bộ Hạt Kiểm lâm

       Đại hội đã được nghe báo cáo, góp ý và thông qua các báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020- 2022; báo cáo kiểm điểm lãnh đạo của Cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2022 và thông qua Đề án nhân sự Cấp ủy nhiệm kỳ 2022 – 2025.
Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ lãnh chỉ đạo thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Đảng bộ cấp trên. Tham dự đầy đủ các buổi học Nghị quyết, Hội nghị thông tin thời sự, sinh hoạt chuyên đề và học tập Chỉ thị số 05-CT/TW do Đảng bộ cấp trên tổ chức. Duy trì sinh hoạt hàng tháng; việc đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện dân chủ công khai và đảm bảo đúng quy định. Công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ, của Đảng bộ luôn được đánh giá xếp loại tốt. Quan tâm công tác phát triển đảng viên và chuyển đảng chính thức cho đảng viên mới. Hàng năm, Chi bộ được Đảng bộ Vườn đánh giá xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Bà La Thị Hà – Huyện Ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Con Cuông

phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Chi bộ Tổng hợp

       Bên cạnh những kết quả đạt được, Đại hội đã nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới mà trong các báo cáo đã nêu. Với tinh thần trách nhiệm và dân chủ, Đại hội các Chi bộ đã bầu Cấp ủy mới nhiệm kỳ 2022 – 2025, trong đó:

+  Chi bộ Tổng hợp

* Đồng chí Lê Xuân Linh được bầu giữ chức danh Bí thư Chi bộ;

* Đồng chí Nguyễn Thanh Minh được bầu giữ chức danh Phó bí thư Chi bộ.

+ Chi bộ Khoa học

* Đồng chí Võ Công Anh Tuấn được bầu giữ danh Bí thư Chi bộ.

+ Chi bộ Hạt Kiểm lâm

* Đồng chí Nguyễn Diên Quang được bầu giữ chức danh Bí thư Chi bộ;

* Đồng chí Phan Xuân Lâm được bầu giữ chức danh Phó bí thư Chi bộ;

* Các đồng chí Đặng Đình Xuân, Hoàng Hữu Sơn và Đặng Quốc Dũng được bầu làm Cấp ủy viên.

Phát biểu nhận nhiệm vụ trước các Đại hội các đồng chí được bầu giữ chức Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Vườn quốc gia Pù Mát đã hứa luôn luôn giữ vững sự đoàn kết trong Chi bộ, nêu cao tinh thần trách nhiệm; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện nghiêm quy chế làm việc để lãnh đạo, triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết đã đề ra.

Các Đảng viên và Đại biểu tham dự Đại hội Chi bộ Hạt Kiểm lâm

 

Các Đảng viên và Đại biểu tham dự Đại hội Chi bộ Tổng hợp

 

Các Đảng viên và Đại biểu tham dự Đại hội Chi bộ Khoa học

 

Các đồng chí trong Đảng ủy Vườn quốc gia Pù Mát chúc mừng đồng chí Võ Công Anh Tuấn

được bầu giữ chức danh Bí thư Chi bộ Khoa học nhiệm kỳ 2022 – 2025

 

Ban Chấp hành Chi bộ Hạt Kiểm lâm nhiệm kỳ 2022 – 2025 ra mắt Đại hội

 

Các đồng chí Lê Xuân Linh, Nguyễn Thanh Minh lần lượt được bầu giữ

chức danh Bí thư và Phó Bí thư BCH Chi bộ Tổng hợp nhiệm kỳ 2022 – 2025

Tổng hợp: Nguyễn Thị Nga, Ngô Minh Hạnh, Trần Đình Nguyên