Giáo dục môi trường

Chương trình giáo dục môi trường tại trường học vùng đệm
Được thực hiện bắt đầu từ năm 1999, đến nay Chương trình đã kết nối hoạt động tại 54 trường Tiểu học và Trung học cơ sở thuộc vùng đệm VQG. Với mục tiêu nâng cao nhận thức cho các em học sinh về bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học, Chương trình đã có nhiều hình thức, hoạt động phong phú như: Thành lập các Câu lạc bộ GDMT & BTTN tại các trường học, lên lớp giảng dạy về môi trường và bảo tồn , tổ chức các cuộc thi tìm hiểu kiến thức môi trường, thi vẽ tranh, xuất bản các ấn phẩm liên quan (sách báo, tranh ảnh, tờ rơi…) và các hoạt động khác nhằm hỗ trợ chương trình GDMT tại trường học.
Xây dựng và thực hiện các chương trình nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân cư tại thôn bản vùng đệm.
VQG Pù Mát phối hợp với chính quyền địa phương để thực hiện các hoạt động tại cộng đồng dân cư các thôn bản nhằm nâng cao nhận thức của họ về thiên nhiên, môi trường và sự cần thiết trong việc hợp tác để bảo vệ VQG. Chương trình bao gồm nhiều hoạt động khác nhau như: tổ chức họp dân, tổ chức các cuộc thi, các hoạt động giao lưu tìm hiểu, thảo luận về rừng và môi trường, chiếu phim tuyên truyền về công tác bảo vệ rừng, chương trình phát thanh về bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học.
Giáo dục môi trường cho khách tham quan, du lịch
Ngoài việc nâng cao nhận thức cho cộng đồng địa phương vùng đệm, Vườn quốc gia Pù Mát còn có những hoạt động nhằm khuyến khích khách tham quan du lịch nâng cao ý thức trong việc bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên khi đến với Vườn, gắn các hoạt động tham quan với hoạt động bảo vệ môi trường. Trung tâm Giáo dục môi trường của Vườn là nơi cung cấp cho du khách nhiều thông tin về Vườn, đồng thời cũng trưng bày nhiều hiện vật, ấn phẩm, hình ảnh có ý nghĩa tích cực trong việc khuyến khích du khách tôn trọng và bảo vệ môi trường.