Đoàn cán bộ VQG Pù Mát làm việc tại VQG Phong Nha – Kẻ Bàng

Từ ngày 11/5/2022 đến ngày 14/05/2022, đoàn công tác Vườn Quốc Gia Pù Mát do đồng chí Trần Xuân Cường – Giám đốc Vườn Quốc Gia Pù Mát làm trưởng đoàn đã đến làm việc, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động bảo vệ rừng, giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng tại VQG Phong Nha – Kẻ Bàng.

Toàn cảnh buổi làm việc

Nhằm học hỏi nâng cao năng lực trong hoạt động quản lý bảo vệ rừng và thực thi pháp luật; công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; hoạt động truyền thông, giáo dục môi trường và hoạt động phát triển du lịch… trong thời gian 4 ngày từ 11/5/2022 đến ngày 14/05/2022 Vườn quốc gia Pù Mát đã cử đoàn cán bộ đến Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng để làm việc và trao đổi kinh nghiệm.

Tại VQG Phong Nha – Kẻ Bàng, đoàn cán bộ VQG Pù Mát đã được đồng chí Phạm Hồng Thái – Giám đốc BQL VQG Phong Nha – Kẻ Bàng; các đồng chí trong Ban lãnh đạo; đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc VQG Phong Nha – Kẻ Bàng đón tiếp nồng hậu và nhiệt tình chia sẻ các kinh nghiệm trong các hoạt động phát triển du lịch sinh thái, xây dựng các mô hình kinh tế cho người dân địa phương. Đồng chí Trần Xuân Cường – Giám đốc VQG Pù Mát cũng đã có bài trình bày về các hoạt động tăng cường thực thi pháp luật, truyền thông về bảo vệ động vật hoang dã, bảo vệ tài nguyên rừng cũng như áp dụng công nghệ vào việc giám sát động vật, tuần tra bảo vệ rừng tại VQG Pù Mát.

Ông Trần Xuân Cường – Giám đốc VQG Pù Mát đại diện VQG Pù Mát

nên rõ mục đích chuyến tham quan

 

Ông Đinh Huy Trí – Phó giám đốc VQG Phong Nha – Kẻ Bàng chia sẻ về

hoạt động của VQG Phong Nha – Kẻ Bàng

Hai bên đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc tổ chức, quản lý tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên rừng và thực thi pháp luật; ứng dụng khoa học công nghệ, công cụ Smart trong công tác quản lý bảo vệ rừng; công tác truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức bảo tồn nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường; công tác quản lý các hoạt động liên quan đến dịch vụ môi trường rừng tại VQG Phong Nha – Kẻ Bàng. Bên cạnh đó, tìm hiểu về mô hình quản lý Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng; kinh nghiệm trong việc kêu gọi xã hội hóa trong đầu tư phát triển du lịch, dịch vụ; cách thức tổ chức quản lý và khai thác du lịch, dịch vụ. Tìm hiểu về chính sách của nhà nước tại địa phương đối với công tác quản lý bảo vệ rừng, du lịch dịch vụ cũng được hai bên quan tâm chia sẽ tại buổi làm việc.

Trong các ngày tiếp theo, đoàn đã đi thực tế tại Trung tâm cứu hộ và phát triển sinh vật, vườn thực vật, các trạm kiểm lâm và một số điểm du lịch trực thuộc tại VQG Phong Nha – Kẻ Bàng.

Dâng hương tại điểm di tích lịch sử Hang Tám Cô

 

Tham quan Động Phong Nha

VQG Pù Mát