Category Archives: Sự kiện

Sử dụng Công cụ Theo dõi Hiệu quả Quản lý tại Vườn quốc gia Pù Mát

Từ ngày 30/3 – 31/03/2022, FFI phối hợp với Ban quản lý Vườn quốc gia Pù Mát (VQGPM) tổ chức Hội nghị đánh giá hiệu quả quản lý tại VQGPM sử dụng Công cụ Theo dõi Hiệu quả Quản lý – Phiên bản 4 (METT-4).