Category Archives: Giáo dục môi trường

Giáo dục môi trường

Được thực hiện bắt đầu từ năm 1999, đến nay Chương trình đã kết nối hoạt động tại 54 trường Tiểu học và Trung học cơ sở thuộc vùng đệm VQG. Với mục tiêu nâng cao nhận thức cho các em học sinh về bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học,