Category Archives: Hoạt động bảo tồn

Các chương trình nghiên cứu khoa học đã được thực hiện

– Chương trình tổng điều tra đa dạng sinh học được tiến hành trong 2 năm 1998 và 1999. Đây là công sức và trí tuệ của 55 nhà khoa học trong nước và quốc tế và 17 cán bộ của VQG Pù Mát, kết quả đem lại là tổng hợp về số liệu ĐDSH […]

Giáo dục môi trường

Được thực hiện bắt đầu từ năm 1999, đến nay Chương trình đã kết nối hoạt động tại 54 trường Tiểu học và Trung học cơ sở thuộc vùng đệm VQG. Với mục tiêu nâng cao nhận thức cho các em học sinh về bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học,