Đăng Nhập         Liên kết Website
 Số lượt truy cập

       

 
 Thông tin liên hệ

Các đại biểu đăng ký tham dự Hội nghị xin vui lòng liên hệ:

1. Trần Thị Hoa - Vụ bảo tồn thiên nhiên, Tổng cục Lâm nghiệp

Điện thoại: 0913536507; Email: hoa@kiemlam.org.vn;

2. Ngô Minh Hạnh - Phòng Giáo dục Môi trường và Du lịch sinh thái - Vườn quốc gia Pù Mát

Điện thoại: 0383 873070/ 0987485830; Email: ngominhhanhpm@yahoo.com.

 

 Bản quyền Vườn quốc gia Pù Mát
Địa chỉ: Xã Chi Khê, Huyện Con Cuông, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại/Fax: 038.3873374   Email: vqgpm@hn.vnn.vn
Website sử dụng giải pháp YoMedia Portal