Đăng Nhập         Liên kết Website
 Số lượt truy cập

       

 
 Chương trình Hội nghị

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ GIAO BAN

CÁC VƯỜN QUỐC GIA VÀ KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN

(Kèm theo giấy mời số 172/GM-TCLN-VP ngày 30/11/2011)

_________________

 

Thứ Năm, ngày 15/12/2011

 BUỔI TỐI: 18:00 – 20:00: Ban tổ chức mời tiệc chiêu đãi

 Thứ Sáu, ngày 16/12/2011

BUỔI SÁNG:                      

 07:30 – 08:00: Đăng ký đại biểu

 08:00 – 08:10: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

 08:10 – 08:20: Phát biểu khai mạc (Phó Tổng cục trưởng Hà Công Tuấn)

 08:20 – 08:30: Phát biểu đại diện UBND tỉnh Nghệ An

 08:30 – 08:40: Phát biểu đại diện dự án bảo tồn Hệ sinh thái rừng GIZ

08:40 – 09:10: Báo cáo: Kết quả công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên năm 2011 và kế hoạch triển khai công tác năm 2012 các Vườn quốc gia và Khu bảo tồn thiên nhiên (Vụ Bảo tồn thiên nhiên - Tổng cục Lâm nghiệp).

09:10 – 09:30: Tham luận: Bảo tồn đa dạng sinh học Vườn quốc gia Pù Mát: Thực trạng - thách thức - giải pháp (VQG Pù Mát)

09:30 – 10:00:  Tham luận: Triển khai Thông tư số 78/2011/TT-BNNPTNT ngày 11/11/2011 Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng (Vụ Bảo tồn thiên nhiên)

10:00 – 10:20:  GIẢI LAO

10:20 – 10:50: Tham luận: Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững Vườn quốc gia Bạch Mã đến năm 2020 (VQG Bạch Mã)

10:50 – 11:20:   Tham luận: Đánh giá mức độ ảnh hưởng của việc chuyển mục đích sử dụng rừng xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển DLST ở Vườn quốc gia Núi Chúa (VQG Núi Chúa).

11:20 – 11:50: Tham luận: Công tác quản lý bảo vệ rừng và chống người thi hành công vụ Vườn quốc gia Cát Tiên (VQG Cát Tiên)           

 11:50 – 13:30:  NGHỈ ĂN TRƯA

 BUỔI CHIỀU:

 13:30 – 14:00:  Tham luận: Nghiên cứu khoa học phục vụ công tác bảo tồn và phát triển nguồn gen giống động vật hoang dã tại Vườn quốc gia Cúc Phương (VQG Cúc Phương)

14:00 – 14:30:   Tham luận: Vấn đề đồng quản lý ở khu bảo tồn loài Mù Cang Chải tỉnh Yên Bái (Khu bảo tồn loài Mù Cang Chải)

 14:30 – 15:00:  Tham luận: Vấn đề đồng quản lý ở khu bảo tồn loài Sao La tỉnh Thừa Thiên Huế (Khu bảo tồn loài Sao La)

15:30 – 15:50:    GIẢI LAO

 15:50 – 16:20:  Tham luận: Bảo tồn Hệ sinh thái rừng ngập mặn Vườn quốc gia Mũi Cà Mau: Thực trạng - thách thức - giải pháp (VQG Mũi Cà Mau)

16:20 – 17:30:    Thảo luận chung

17:30 – 18:00:    Tổng kết Hội nghị

18:00 – 20:00:  NGHỈ ĂN TỐI

Thứ Bảy, ngày 17/12/2011

Đi thực tế tham quan theo các chủ đề: Công tác đảm bảo đời sống, cơ sở vật chất cho kiểm lâm địa bàn; Công tác bảo tồn đa dạng sinh học gắn với phát triển du lịch sinh thái; Mô hình phát triển sinh kế cho người dân vùng đệm Vườn quốc gia Pù Mát.

                                                              BAN TỔ CHỨC

 Bản quyền Vườn quốc gia Pù Mát
Địa chỉ: Xã Chi Khê, Huyện Con Cuông, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại/Fax: 038.3873374   Email: vqgpm@hn.vnn.vn
Website sử dụng giải pháp YoMedia Portal