Đăng Nhập         Liên kết Website
 Số lượt truy cập

       

 
 Thông tin liên hệ

Địa chỉ liên hệ:
Trung tâm Giáo dục môi trường, Du lịch sinh thái và dịch vụ - Vườn quốc gia Pù Mát.
Xã Chi Khê - huyện Con Cuông - tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 038.3873070 or 038.3873471.

Fax: 038.3873374   

Email:

+ Ông Ngô Minh Hạnh 

- ngominhhanhpm@yahoo.com

- DĐ: 0987.485.830

+ Ông Bùi Đức Hảo

- buihaopm@gmail.com

- DĐ: 0848 20 10 83 or 0378 20 10 83


 Bản quyền Vườn quốc gia Pù Mát
Địa chỉ: Xã Chi Khê, Huyện Con Cuông, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại/Fax: 038.3873374   Email: vqgpm@hn.vnn.vn
Website sử dụng giải pháp YoMedia Portal